Stichting

Stichting Esse Non Videri – RSIN 816755693 – ANBI

Adres: Woudenbergseweg 13 3953 ME  Maarsbergen &
Postbus 192 3950 AD Maarn
Telefoon: 0343-700271

Email: kantoor@vigilanter.nl
Email: cladder@boek.nl

Statuten

Jaarstukken: 20212020 –  2019201820172016  – 20152014

Kamer van Koophandel

Activiteiten & Beleidsplan

Bestuur (onbezoldigd):
Frans Cladder, voorzitter wnd – 315
Charles van Beuningen, tweede voorzitter/secretaris – 323
Pien Wesseling-van der Hoeven, EnV-toekomst – 9123
Janine van der Goot-Nauta, penningmeester – 2124
Annemijn Eschauzier, lid – 4111
Alexandra Ruiter-Suringar, lid – 3214
Elize Reeringh-Vaandrager, lid – 8314

Bijzitters: Claudine Taudin Chabot (3241), Joris Peterich (5122)

Honorairen: Wim van Beuningen (712), Aenea Verhoeff (623), Christine Vaandrager (831)